Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-ЕП
София, 21.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-23-218 от 20.05.2014 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Заявлението е подписано от Салиха Хакиф Емин - пълномощник на представляващия партията.

Към заявлението е приложен списък съдържащ имената на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител, пълномощно.

След извършена проверка се установи, че всичките 91 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 115-ЕП от 9 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи", 91 лица, както следва:

 

Име, презиме и фамилия
1. Айше Мехмедова Алиева
2. Юсеин Мехмедов Алиев
3. Мико Калчев Насков
4. Мустафа Хасан Моллахасан
5. Емилия Веселинов Алиосман
6. Ибрям Муса Ибрямов
7. Шакир Мехмед Шакир
8. Садие Юзджанова Кадирова
9. Мустафа Мехмедов Чолаков
10. Шенназ Неждетова Камберова
11. Азлин Исмет Ибрахим
12. Севги Бехайдин Хасан
13. Марем Маремов Махмудов
14. Себиле Феимова Кониялъ
15. Атчегюл Ибрямова Шевкедова
16. Сейхан Ахмед Ахмед
17. Зюлбие Мехмедова Хюсеинова
18. Марио Атанасов Димитров
19. Владимир Запринов Запринов
20. Сунай Сафет Мюмин
21. Анка Георгиева Иванова
22. Марияна Асенова Маринова
23. Мелйат Юмер Мехмед
24. Рузие Шевкетова Моллова
25. Севда Ангелова Димчева
26. Шукри Ружди Шукри
27. Фикрет Юмеросман Мюмюн
28. Елена Георгиева Йоргова
29. Хайрие Ахмед Мехмед
30. Белгин Неджаати Алис
31. Ердинч Федаил Шакир
32. Джейлан Билфи Дауд
33. Мехмед Али Ахмед
34. Сабри Ридван Исмаил
35. Шукрие Себахтин Махмуд
36. Хасан Адем Хюсеин
37. Сали Ибрям Саид
38. Мохарем Реджеп Юсуф
39. Найден Недев Дончев
40. Емил Иванов Йолов
41. Васил Големанов Василев
42. Александър Миланов Светлинов
43. Цветан Руменов Йорданов
44. Гюлчан Мустафа Алиосман
45. Емин Сабри Сали
46. Илхан Хасан Осман
47. Дуран Бекир Бекир
48. Арифат Юсеинов Балиев
49. Давид Велинов Кондузов
50. Азиз Азизов Мейзинев
51. Иван Илиев Боянов
52. Иван Ангелов Христов
53. Христо Янков Янков
54. Юсуф Мустафа Мехмед
55. Ахмед Ахмедов Хюсеинов
56. Дуран Хайри Емурла
57. Дилявер Исмаил Дилявер
58. Гюлтен Идризова Реджебова
59. Красимир Емилов Симеонов
60. Ибрям Таил Рефат
61. Антон Георгиев Андонов
62. Емил Емилов Юлиянов
63. Надежда Николова Ангелова
64. Мехмед Сюлейман Мехмед
65. Себахтин Ахмед Емурла
66. Галин Сашев Митев
67. Маджиде Мустафа Акай
68. Юсеин Расим Юсуф
69. Айсел Шефки Мартинова
70. Емил Красимиров Юзекчиев
71. Мирослав Каменов Априлов
72. Сашка Аспарухова Сашева
73. Хюсеин Яшаров Хюсеинов
74. Ниязи Ридванов Ниязиев
75. Месут Адем Тахирюмер
76. Илхан Джелилов
77. Мехмед Кара
78. Ердулхан Джаферов Шакиров
79. Абдула Джаферов Коджаалиев
80. Бейхан Искендеров Келешев
81. Мехмед Юсеин Терзи
82. Шенол Рамадан Мурад
83. Жулиде Танер Айтач
84. Шахин Сами Джафер
85. Яшар Яшар Кадир
86. Сафетин Мюмюн Мустафа
87. Илина Димитрова Илиева
88. Недрет Илияз Гюджен
89. Тюркиян Фикри Йоджал
90. Юсуф Халил Юсуф
91. Айлин Дживатова Юсуф

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.05.2014 в 00:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол