Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 465-ЕП
София, 21.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-133 от 20.05.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявана от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Галина Рангелова Асенова, регистрирано с Решение на ЦИК № 237-ЕП от 24.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Галина Рангелова Асенова и на 37 (тридесет и седем) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 37 упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1
Данаил Стевчов Димитров
2
Пламен Митков Цеков
3
Мирослава Валериева Добрева
4
Петко Грозев Момчилов
5
Златка Тодорова Тенева
6
Наталия Павлова Евтимова
7
Станимир Стефанов Евтимов
8
Данчо Иванов Русев
9
Красимир Делчев Делчев
10
Димо Бойков Ставрев
11
Павел Стоянов Иванов
12
Кирилка Иванова Иванова
13
Светозар Павлов Иванов
14
Недялко Радев Костадинов
15
Иван Стоянов Иванов
16
Пламена Стоилова Велева
17
Иван Данчев Русев
18
Христина Марчева Стефанова
19
Йордан Бисеров Бисеров
20
Антон Пейчев Панев
21
Пламен Иванов Христов
22
Николай Иванов Христов
23
Петър Иванов Тенев
24
Иван Тенев Иванов
25
Марийка Тонева Иванова
26
Иванка Георгиева Митева
27
Искра Бонева Иванова
28
Надежда Янкова Петрова
29
Марияна Георгиева Грозева
30
Милена Петкова Евтимова
31
Стефка Димитрова Жекова
32
Нина Райкова Костадинова
33
Невянка Нанева Иванова
34
Валери Жеков Жеков
35
Офелия Стойчева Атанасова
36
Радка Стойчева Евтимова
37
Борислав Григоров Борисов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.05.2014 в 00:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол