Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 487 -МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  заличаване регистрация на политическа партия „ЩИТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 102-МИ от 8 август 2011 г. е регистрирала политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс. С писмо изх. № 92-00-720 от 09.08.2011 г. и протокол от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 28-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 7525 избиратели и допълнително представения с уведомително писмо списък, съдържащ саморъчни подписи на 1200 избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „ЩИТ", не отговаря на условията на закона. Видно от представения протокол на ГД „ГРАО" в МРРБ броят на установените коректни записи е 3942, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква „м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
С Решение № 135-МИ от 10 август 2011 г. Централната избирателна комисия е заличила регистрацията на политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С Решение № 11150 от 16 август 2011 г. по адм.д. № 9945/2011 г. Върховният административен съд на Република България, 4 отделение, е отменил Решение № 135-МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК. В изпълнение на решението ЦИК е дала на 16 август 2011 г. в 16,05 ч. указания на Янко Щерьов Славчев, упълномощен от представляващия ПП „ЩИТ" Асен Демирев Иванов, да представи допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
На 18 август 2011 г. е представен допълнителен списък със заявени 4000 имена, ЕГН и саморъчни подписи на избиратели. С протокол от 22 август 2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е установено, че от допълнително проверените 4078 записа броят на коректните записи е 1945. Общият брой коректни записи на представените от ПП „ЩИТ" списъци съдържа имената, ЕГН и саморъчните подписи на 5887 избиратели, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква „м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 102-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 61 от 08.08.2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол