Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 488-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ", подписано от представляващия партията Господин Тончев Тонев в качеството си на председател и представляващ партията, заведено под № 20 на 23 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.05.2009 г. по ф.д. № 194/2009 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 194/2009 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 43 от 2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 160 на „Държавен вестник", бр. 44 от 2009 г., в който е обнародвана поправка в наименованието на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 128 на „Държавен вестник", бр. 64 от 2009 г.; протокол от заседание на Националната колегия на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ"от 15.07.2011 г., на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение № 48-00-386 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2009 и 2010 г.; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 194/2009 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; вносна бележка за внесен безлихвен депозит на 23.08.2011 г. от Българска народна банка; заверено копие на банково удостоверение от „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, изх. № 171-101 от 08.08.2011 г. за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8505 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ".
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. при условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол