Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 491-ПВР/МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, назначена с Решение № 210-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-362/22.08.2011 г. от Христо Георгиев Савов - председател на общинската структура на ПП „ГЕРБ", град Златарица, област Велико Търново да бъде направена промяна на член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, като на мястото на члена на ОИК Марияна Цветанова Василева, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена Стефка Николова Стайкова, ЕГН .... Предложението е придружено от Заявление от Марияна Цветанова Василева за освобождаването й като член на ОИК поради дългосрочно пътуване извън страната, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Стефка Николова Стайкова (постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-362/22.08.2011 г.).
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, Марияна Цветанова Василева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, Стефка Николова Стайкова, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол