Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 495-ПВР/МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сандански, област Благоевград, назначена с Решение № 197-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-296/16.08.2011 г. от заместник-кмета на община Сандански Андон Тотев, в което се прави предложение да бъде извършена промяна в състава на ОИК в община Сандански, област Благоевград, като на мястото Валентина Димитрова Кесарова, от квотата на Коалиция за България да бъде назначена Мая Василева Чучукова-Драмжиева. Предложението е придружено от заявление на коалицията, заявление от Валентина Димитрова Кесарова с искане за освобождаване, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мая Василева Чучукова-Драмжиева, копие от диплома за завършено висше образование, копие от пълномощно за представителство на коалицията и копие от заповед, с която заместник-кметът е определен като заместващ кмета на община Сандански.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сандански, област Благоевград, Валентина Димитрова Кесарова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сандански, област Благоевград, Мая Василева Чучукова-Драмжиева, ЕГН ..., от квотата на Коалиция за България.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол