Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 497-МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  заличаване регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 111-МИ от 8 август 2011 г. е регистрирала политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
С писмо изх. № 92-00-722/09.08.2011 г. и протокол от 09.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 28-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 89, ал. 3 ,т. 11 от ИК. Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 7778 избиратели, подкрепящи регистрацията на „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", не отговаря на условията на закона, видно от представения протокол на ГД" ГРАО". Броят на установените коректни записи е 5409, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква "м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
С Решение № 133-МИ/10.08.2011г. Централната избирателна комисия е заличила регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С Решение № 11149 от 16 август 2011 г. Върховният административен съд на Република България, 4 отделение е отменил Решение № 133-МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК. В изпълнение на указанията, дадени в решението Централната избирателна комисия е дала на 16 август 2011 г. указания на Десислава Петкова, посочена в заявлението като лице за контакт, че следва да представи допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
На 18 август е представен допълнителен списък със заявени 3100 имена, ЕГН и саморъчни подписи на избиратели. С протокол от 22 август 2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е установено, че от допълнително проверените 3050 записи броят на коректните записи е 1 394. Общият брой коректни записи на представените от политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" списъци съдържа имената, ЕГН и саморъчните подписи на 6803 избиратели, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква „м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 111-МИ от 8 август 2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 70 от 8 август 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол