Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 498-ПВР/МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново

Постъпило е писмо вх. № ОИК-376 от 23.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Филип Стаханов Ангелов за освобождаването му като член на ОИК в община Велико Търново, предложение от Христо Димитров Христов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Милена Христова Николова за член на ОИК в община Велико Търново, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Милена Христова Николова, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Христова Николова и пълномощно на Христо Димитров Христов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Филип Стаханов Ангелов - член.
НАЗНАЧАВА Милена Христова Николова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол