Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 501-ПВР/МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брезник, област Перник, назначена с Решение № 208-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-369 от 22.08.2011 г. на ЦИК от Христо Миленков, кмет на община Брезник, област Перник, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Брезник, като от състава бъде освободен Максим Стоянов Иванов -член на комисията, предложен от Синята коалиция, по негова лична молба, и на негово място бъде назначена за член на комисията Димитрина Николова Арсова, предложена от същата политическа сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Брезник, област, Перник Максим Стоянов Иванов - член.
НАЗНАЧАВА Димитрина Николова Арсова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Брезник, област Перник.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 22:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол