Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
София, 04.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", подписано от Иван Йорданов Костов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 21 на 28 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 17.06.2004 г. по гр.д. № 6019/2004 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 109 на „Държавен вестник", бр. 58 от 06.07.2004 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от 11.07.2011 г. от заседание на Националното ръководство на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-332 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 122/0969 от 20.07.2011 г. на „Алианц Банк България" АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 07.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 6019/2004 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно от Иван Йорданов Костов, с което упълномощава Веселин Методиев Петров да подаде необходимите документи за регистрация на партията в ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 20 643 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 04.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.08.2011 в 19:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол