Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 538-ЕП
София, 24.05.2014

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 427-ЕП от 19 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 454-ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК и Решение № 494-ЕП от 22 май 2014 г. на ЦИК

Постъпили са писма от МВнР с вх. № ЕП-10-114 от 22.05.2014 г. от ПП „ДПС", вх. № ЕП-00-447 от 23.05.2014 г. от Посолството на Република България в Атина, Гърция, вх. № ЕП-23-244 от 23.05.2014 г. от МВнР, с вх. № ЕП-04-01-113 от 23.05.2014 г. от МВнР, вх. № ЕП-04-01-11 от 23.05.2014 г. от МВнР, вх. № ЕП-04-01-114 от 23.05.2014 г. от МВнР, вх. № ЕП- 04-01-119 от 24.05.2014 г. от МВнР за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Бекир Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1.

НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1.

ОСВОБОЖДАВА Петко Андонов Райков, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Илхан Фейми Алиосман, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Мирослав Светославов Русинов, ЕГН ..., като член на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Галя Иванова Стоянова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

НАЗНАЧАВА Нина Лазарова Каменова, ЕГН ..., като член  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

 

ОСВОБОЖДАВА Ашкън Бейчет Расим, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Евшан Тасимова Хака, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Седат Яшар Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Медиха Фахри Мехмед, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

ОСВОБОЖДАВА Емил Стефанов Христов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800069, Испания, Искар.

НАЗНАЧАВА Емил Иванов Йолов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800069, Испания, Искар.

ОСВОБОЖДАВА Славчо Емилов Славчев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800095, Испания, Риаса.

НАЗНАЧАВА Десислав Руменов Йорданов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800095, Испания, Риаса.

ОСВОБОЖДАВА Сибел Ибраим Шакир, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800137, ФР Германия, Берлин 2.

НАЗНАЧАВА Мустафа Мустафа Ланков, ЕГН ..., председател на СИК № 322800137, ФР Германия, Берлин 2.

ОСВОБОЖДАВА Митко Костадинов Димов, ЕГН ..., като секретар на СИК №  321600117, Нидерландия, Хага 1.

НАЗНАЧАВА Илина Димитрова Илиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Трендафилов Митев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Костадин Стоянов Писаров, ЕГН ..., като член на СИК № 320500043, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Веселин Димитров Стоилов, ЕГН ..., като член на СИК № 320600048,  Дания, Копенхаген.

НАЗНАЧАВА Надежда Василева Желязкова, ЕГН ..., като член на СИК № 320600048,  Дания, Копенхаген.

ОСВОБОЖДАВА Костадин Георгиев Павлов, ЕГН ..., като член на СИК № 323200163, Швеция, Молмьо.

НАЗНАЧАВА Златан Асенов Златанов, ЕГН ..., като член на СИК № 323200163, Швеция, Молмьо.

ОСВОБОЖДАВА Анна Темелкова Сергиева, ЕГН ..., като член на СИК № 323000150, Франция, Париж 3.

ОСВОБОЖДАВА Галя Северинова Ганчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Виктор Катев Драгомиров, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Тонка Георгиева Лекова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800092, Испания, Лорка.

НАЗНАЧАВА Христо Василев Ников, ЕГН ..., като член на СИК № 320800092, Испания, Лорка.

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Рустемов Ахмедов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320800080, Испания, Алкала де Енарес.

НАЗНАЧАВА Недрет Руфатова Ахмедова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320800080, Испания, Алкала де Енарес.

ОСВОБОЖДАВА Серкан Ефраимов Ибрямов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800136, ФР Германия, Берлин 1.

НАЗНАЧАВА Айтен Джемил Караджа, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800136, ФР Германия, Берлин 1.

ОСВОБОЖДАВА Янчо Георгиев Янчев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400012, Великобритания, Лондон 1.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Христова Христова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Десислава Христова Христова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400012, Великобритания, Лондон 1.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Георгиев Върлинков, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Трифон Николаев Ненов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Лазър Николов Лазаров, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Соня Георгиева Меркова Пенева, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Соня Георгиева Меркова Пенева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

НАЗНАЧАВА Росица Григорова Андонова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Радосвета Асенова Карпузова, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Радосвета Асенова Карпузова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400013, Великобритания, Лондон 2.

ОСВОБОЖДАВА Седат Яшар Мехмед, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

ОСВОБОЖДАВА Кремена Юриева Върлинкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Гергана Димитрова Димитрова, ЕГН ..., като секретар  на СИК № ..., Великобритания, Лондон 3.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Ивов Никифоров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Борис Насков Андреев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Андреев Върбанов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400020, Великобритания, Лондон 9.

ОСВОБОЖДАВА Ана Петрова Макариева, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400023, Великобритания, Лондон 12.

ОСВОБОЖДАВА Иван Стефанов Пенев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

ОСВОБОЖДАВА Филка Петрова Ананиева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

НАЗНАЧАВА Филка Петрова Ананиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

НАЗНАЧАВА Стоян Венелинов Ботев, ЕГН ..., като член на СИК № 320400025, Великобритания, Флиитхампшир.

ОСВОБОЖДАВА Рая Красимирова Кръстева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400031, Великобритания, Единбург.

НАЗНАЧАВА Дарин Михайлов Михов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400031, Великобритания, Единбург.

ОСВОБОЖДАВА Стефани Димитрова Лозанова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400032, Великобритания, Колчестер.

НАЗНАЧАВА Цветелина Младенова Наумова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400032, Великобритания, Колчестер.

ОСВОБОЖДАВА Александър Юриев Ангелов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600121, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Златко Василев Златев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600121, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Анна Темелкова Сергиева, ЕГН ..., като член на СИК № 323000150, Франция, Париж 3.

НАЗНАЧАВА Юсуф Мустафа Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 323000150, Франция, Париж 3.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Красимирова Николова, ЕГН ..., като член на СИК № 323000159, Франция, Сен Луис.

НАЗНАЧАВА Стефан Красимиров Георгиев, ЕГН ..., като член на СИК № 323000159, Франция, Сен Луис.

ОСВОБОЖДАВА Анна Костадинова Стойнова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100001, Австрия, Виена 1.

НАЗНАЧАВА Валерия Георгиев Галчева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320100001, Австрия, Виена 1.

ОСВОБОЖДАВА Дарина Пламенова Манолова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900100, Италия, Милано 2.

НАЗНАЧАВА Долорес Тодорова Мавродиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900100, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Юлиянов Дюлгеров, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600049, Дания, Орхус.

НАЗНАЧАВА Велислава Бориславова Чардакова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320600049, Дания, Орхус.

ОСВОБОЖДАВА Чавдар Кирилов Адамски, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900099, Италия, Милано 1.

НАЗНАЧАВА Стилян Атанасов Атанасов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320900099, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Евгени Йорданов Александров, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800056, Испания, Валенсия 1.

НАЗНАЧАВА Царинка Недкова Панева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800056, Испания, Валенсия 1.

ОСВОБОЖДАВА Иван Василев Василев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Давид Велинов Кондузов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Халил Нуртин Халил, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдерубрг.

НАЗНАЧАВА Милена Иванова Константинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322800145, ФР Германия, Магдерубрг.

ОСВОБОЖДАВА Васил Николаев Киров, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200112, Люксембург, Луксембург.

НАЗНАЧАВА Данаил Михайлов Михайлов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321200112, Люксембург, Луксембург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК №320500039, Гърция, Атина 3.

ОСВОБОЖДАВА Пламена Владимирова Солакова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Иванка Михайлова Добрева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

НАЗНАЧАВА Неджибе Али Яшар, ЕГН ..., като член на СИК № 320400015, Великобритания, Лондон 4.

ОСВОБОЖДАВА Елеонора Велинова Ангелова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400018, Великобритания, Лондон 7.

НАЗНАЧАВА Илияна Пенчева Петрова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

НАЗНАЧАВА Мария Веселинова Бръмчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

ОСВОБОЖДАВА Ралица Петрова Петрунова, ЕГН ..., като член на СИК № 322900146, Финландия, Хелзинки.

НАЗНАЧАВА Алек Методиев Каленски, ЕГН ..., като член на СИК № 322900146, Финландия, Хелзинки.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г. и Решение 494-ЕП от 22.05.2014г. както следва:

  1. В т. 12. Секционна избирателна комисия № 32040012, Великобритания, Лондон 1:
    На ред „член" да се чете: „член Бойко Койнов Боев, ЕГН ...", вместо Бойко Койнев Боев, ЕГН ....
  2. В т. 17. От решението да се чете: „17 Секционна избирателна комисия СИК № 320400017, Великобритания, Лондон 6 - 5 членове".
  3. Текстът „НАЗНАЧАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Памплона", да се чете: „НАЗНАЧАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 320800096, Испания, Тафая.
  4. Текстът „НАЗНАЧАВА Георги Василев Джунджуков, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320500038, Гърция , Атина 2, да се чете: „НАЗНАЧАВА Георги Василев Джунджуров, ЕГН ..., като председател  на СИК № 320500038, Гърция , Атина 2.
  5. Текстът „ОСВОБОЖДАВА Даниела Димова Тодорова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2, да се чете: „ОСВОБОЖДАВА Даниела Димова Тодорова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2.
  6. Текстът „НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2, да се чете: „НАЗНАЧАВА Тома Димитров Янакиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500039, Гърция, Атина 2.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.05.2014 в 20:00 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол