Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 544-ЕП
София, 25.05.2014

ОТНОСНО: сигнали на граждани за нарушение на предизборната агитация в предизборния ден от „Гражданско сдружение България без цензура“ и представляващия го Николай Тихомиров Бареков

На 24 май 2014 г. в Централната избирателна комисия са получени множество сигнали от граждани с оплаквания за нарушение на забраната за предизборна агитация в предизборния ден от „Гражданско сдружение България без цензура" и представляващия го Николай Тихомиров Бареков. Препраща се текст на СМС, получен от лицата.

След извършена от ЦИК проверка по случая и обобщаване на оплакванията от сигналите, Централната избирателна комисия установи от фактическа страна следното: касае се за бланкови СМС-и със следното съдържание „Chestit praznik na bulgarskite slovo i duh! Grajdansko sdrujenie „Bulgaria bez cenzura" Vi chestiti nai-svetliya bulgarski praznik" и с подател „BAREKOV". Въпросните СМС-и са получени от различни лица на случаен принцип чрез мобилния оператор ВИВАКОМ и през различно време на деня. Със свое протоколно решение от 24 май 2014 г. Централната избирателна комисия постанови да се изпратят писма до мобилния оператор и сдружението за незабавно преустановяване на изпращането на въпросните СМС-и. Безспорно се установи както текстът на посланието, така и авторството, доколкото със свои изявления, публикувани в средствата за масово осведомяване, г-н Бареков го потвърди. Безспорен е и фактът за времето на изпращане на съобщенията и широкият кръг адресати, избиратели, подбрани на случаен принцип.

Съобщението е изписано на латиница, въпреки че честити празника на българската просвета и култура и славянската писменост.

Няма данни същото лице или неправителствената организация да е изпращало подобни съобщения в миналото на този ден, когато не са предстояли избори на следващия ден.

Наименованието на сдружението съвпада с наименованието на партия от коалиция, участник с кандидатска листа в изборите за членове Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Физическото лице, упоменато като подател, представлява както сдружението, така и партията, и коалицията, и е регистриран като кандидат за член на Европейския парламент.

В § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс е дадено законовото определение за предизборна агитация.

Централната избирателна комисия е на становището, че макар и в конкретния случай да не се съдържа пряк призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат - партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите, определено се съдържа внушение за такава подкрепа.

Налице е нарушение на императивната забрана, съдържаща се в чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, за извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Предвид горното и на основание чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с § 1, т. 17 от ДР на Изборния Кодекс и чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Установява извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс от лицето Николай Тихомиров Бареков и от „Гражданско сдружение България без цензура", БУЛСТАТ 176666205, представлявано от Николай Тихомиров Бареков, регистрирано като неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове Европейския парламент от Република България с Решение № 496-ЕП от 22.05.2014 г.

Възлага на председателя на Централната избирателна комисия да състави актове за установяване на административни нарушения, установени с настоящото решение, на физическото лице Николай Тихомиров Бареков и на „Гражданско Сдружение България без цензура".

След връчването им актовете да се изпратят на областния управител.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.05.2014 в 11:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол