Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 546-ЕП
София, 25.05.2014

ОТНОСНО: попълване и промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., назначени с Решение № 337-ЕП от 10 май 2014 г., Решение № 346-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, и Решение № 391-ЕП от 16 май 2014 г. на ЦИК, Решение № 427-ЕП от 19 май 2014 г. на ЦИК и Решение № 454-ЕП от 20 май 2014 г. на ЦИК, Решение 494- ЕП от 22.05.2014г. и Решение 538- ЕП от 24.05.2014г.

Постъпили са писма от МВнР с вх. № ЕП-04-01-124 от 25.05.2014 г. и вх. № ЕП-04-01-125 от 25.05.2014 г., вх. № ЕП-04-01-126 от 25.05.2014 г.за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 104 и 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Евгения Миткова Николова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320300008, Белгия, Брюксел.

НАЗНАЧАВА Диана Динева Йорданова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320300008, Белгия, Брюксел.

ОСВОБОЖДАВА Анджелика Гошева Балджийска, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Анна Светославова Кърджева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Лидия Ташова Алексиева, ЕГН ..., като член на СИК № 320400018, Великобритания, Лондон 7.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Николов Абровски, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Марияна Асенова Маринова, ЕГН ..., като член на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Марияна Асенова Маринова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Елена Захариева Гюндузова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400019, Великобритания, Лондон 8.

ОСВОБОЖДАВА Петя Иванова Живкова, ЕГН ..., като член на СИК № 320400016 Великобритания, Лондон 5.

НАЗНАЧАВА Роман Олегович Дойчинов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400016 Великобритания, Лондон 5.

ОСВОБОЖДАВА Елина Димитрова Керелезова, ЕГН ..., като член на СИК № 320800062, Испания, Мадрид 1.

НАЗНАЧАВА Даниела Нанова Деливерска, ЕГН ..., като член на СИК № 320800062, Испания, Мадрид 1.

ОСВОБОЖДАВА Росен Искренов Карасмилов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

НАЗНАЧАВА Александра Александрова Миланова, ЕГН ..., като член на СИК № 320500040, Гърция, Солун.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Николов Абровски, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

НАЗНАЧАВА Айхан Ерол Караали, ЕГН ..., като секретар на СИК № 320300011, Белгия, Гент.

ОСВОБОЖДАВА Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400014, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Валентина Методиева Александрова-Кирова, ЕГН ..., като член  на СИК № 320400018, Великобритания, Лондон 7.

ОСВОБОЖДАВА Евгения Миткова Николова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 32320300008, Белгия, Брюксел 2.

НАЗНАЧАВА Диана Динева Йорданова, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 32320300008, Белгия, Брюксел 2.

ОСВОБОЖДАВА Анджелика Гошева Балджийска, ЕГН ..., като секретар  на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

НАЗНАЧАВА Анна Светославова Кърджева, ЕГН ..., като секретар  на СИК № 320300010, Белгия, Брюксел ПП 2.

ОСВОБОЖДАВА Атанас Борисов Спиридонов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320400026, Великобритания, Манчестер.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Веселинов Терзиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1.

НАЗНАЧАВА Митко Костадинов Динев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321600117, Нидерландия, Хага 1.

ОСВОБОЖДАВА Галя Иванова Стоянова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2.

НАЗНАЧАВА Илхан Фейми Алиосман, ЕГН ..., като заместник-председател  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2.

ОСВОБОЖДАВА Нина Лазарова Каменова, ЕГН ..., като член  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2.

НАЗНАЧАВА Мирослав Светославов Русинов, ЕГН ..., като член  на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен2.

ОСВОБОЖДАВА Снежана Маркова Кюшон, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000155, Франция, Бордо.

ПРЕНАЗНАЧАВА Галя Димчева Дюбул-Асенова, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000155, Франция, Бордо.

ОСВОБОЖДАВА Петър Славчев Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

НАЗНАЧАВА Светла Иванова Енчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

ОСВОБОЖДАВА Елизабета Илиева Георгиева, ЕГН ..., като член на СИК № 320500046, Гърция, Патра.

НАЗНАЧАВА Пламен Атанасов Саманджиев, ЕГН ..., като член на СИК № 320500046, Гърция, Патра.

ОСВОБОЖДАВА Елена Желязкова Желязкова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320400022, Великобритания, Лондон 11.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Димитров Панайотов, ЕГН ..., като член на СИК № 320400023, Великобритания, Лондон 12.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Динкова Капитанова, ЕГН ..., като председател на СИК № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1.

НАЗНАЧАВА Марияна Божидарова Аръшева, ЕГН ..., като председател на СИК № 320800066, Испания, Палма де Майорка 1.

ОСВОБОЖДАВА Петър Славчев Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

НАЗНАЧАВА Светла Иванова Енчева, ЕГН ..., като член на СИК № 320800068, Испания, Палма де Майорка 3.

ОСВОБОЖДАВА Давид Велинов Кондузов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

НАЗНАЧАВА Арифат Юсеинов Балиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320800071, Испания, Памплона.

ОСВОБОЖДАВА Калина Иванова Ганчева, ЕГН ..., като член на СИК № 322900147, Финландия, Тампере.

НАЗНАЧАВА Михаил Георгиев Георгиев, ЕГН ..., като член на СИК № 322900147, Финландия, Тампере.

ОСВОБОЖДАВА Себахат Бедришева Алиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

НАЗНАЧАВА Надежда Николаева Ангелова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321600120, Нидерландия, Розендал.

ОСВОБОЖДАВА Боян Матей Станиславски, ЕГН ..., като председател на СИК № 321900126, Полша, Варшава.

НАЗНАЧАВА Петър Траянов Петров, ЕГН ..., като председател на СИК № 321900126, Полша, Варшава.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 337-ЕП от 10.05.2014 г. и Решение 538-ЕП от 24.05.2014г. както следва:

1. В т. 149. Секционна избирателна комисия № 323000151, Франция , Страсбург:

На ред „заместник-председател" да се чете: „заместник-председател Камелия Стефанова Николова, ЕГН ...", вместо Камелия Стефанова Николова, ЕГН ....

2. Изменя текста: „ОСВОБОЖДАВА Бекир Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1" И „НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1".

Текстът да се чете: „НАЗНАЧАВА Бекир Дуран Бекир, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 322800139, ФР Германия, Мюнхен 1" И „НАЗНАЧАВА Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 322800140, ФР Германия, Мюнхен 2".

3. В т. 99. Секционна избирателна комисия № 320900099, Италия, Милано 1:

На ред „секретар" да се чете: „секретар Стилиян Атанасов Атанасов, ЕГН ...", вместо Стилян Атанасов Атанасов, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.05.2014 в 12:50 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол