Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 548-ЕП
София, 25.05.2014

ОТНОСНО: жалба от Пламен Йорданов Станкулов – упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България“, срещу решение № 171-ЕП от 25.05.2015 г. на РИК в Пети район – Видински

Постъпила е жалба с вх. № 12/25.05.2014 г. на ЦИК от Пламен Йорданов Станкулов - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", срещу решение № 171-ЕП от 25.05.2015 г. на РИК в Пети район - Видински, относно подвеждаща информация за знаците за отбелязване на вота, като във всички секции на община Кула е поставен знакът „чавка", а не знакът „V". Твърди се, че по този начин грубо е нарушен чл. 265, ал. 3, т. 1 от ИК, където ясно е посочено с кой знак се отбелязва вотът - „Х" и „V". Иска се атакуваното решение на РИК в Пети район - Видински, да бъде отменено и да бъде премахната подвеждащата информация относно знаците за отбелязване на вота.
Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 270 от 25.05.2014 г. на РИК в Пети район - Видински, копие на решение № 171-ЕП от 25.05.2015 г. на РИК в Пети район - Видински, копие на пълномощно от Сергей Дмитриев Станишев в полза на Пламен Йорданов Станкулов и снимков материал.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес, и същата е допустима, а разгледана по същество - е неоснователна.
В чл. 265, ал. 3, т. 1 от ИК ясно е посочен начинът на отбелязване на вота на избирателя. В случая знаците „V" и „чавка" видимо не се различават един от друг („чавката" представлява „V", на което дясната част е по-дълга от лявата).
Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пламен Йорданов Станкулов - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", срещу решение № 171-ЕП от 25.05.2015 г. на РИК в Пети район - Видински.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 25.05.2014 в 17:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол