Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 58-МИ
София, 05.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЛИДЕР” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЛИДЕР", подписано от Кънчо Янев Филипов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 11 на 26 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.07.2007 г. по ф.д. № 10918/2007 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 186 и стр. 187 на „Държавен вестник", бр. 69 от 24.08.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 127 на „Държавен вестник", бр. 66 от 25.07.2008 г., за обнародвани промени по ф.д. № 10918/2007 г.; решение на Националния изпълнителен комитет на ПП „ЛИДЕР" за регистрация на партията в Централната избирателна комисия и за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-317 от 05.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение № В323 от 30.06.2011 г. на „Общинска банка" АД, финансов център Врабча, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация от Кънчо Янев Филипов, председател и представляващ ПП „ЛИДЕР", че посочената банкова сметка ще обслужва само и единствено предизборната кампания на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; удостоверение от 05.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 10918/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; пълномощно от Кънчо Янев Филипов, с което упълномощава Гергана Иванова Кратункова да подаде необходимите документи за регистрация на партията в ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 956 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 03.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ЛИДЕР" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ЛИДЕР" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЛИДЕР" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.08.2011 в 15:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол