Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 6
София, 11.05.2011

ОТНОСНО: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерския съвет и Народното събрание

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 22 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подписват документи за извършване на разходи до 5000 лв., както и граждански договори с необходимите специалисти, технически, помощен и обслужващ персонал, подпомагащи работата на ЦИК, в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, размер на възнагражденията и други, се договарят конкретно от упълномощените лица с оглед нуждите на комисията и характера и обема на възлаганата работа в съответствие с решение на ЦИК.
2. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИК да подпишат тристранно споразумение между Централната избирателна комисия, Министерския съвет и Народното събрание на Република България за материално-техническото осигуряване, финансирането и издръжката на дейността на ЦИК за целия й мандат, в съответствие с решенията на ЦИК.
3. Когато председателят или секретарят отсъства, договорите, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател, който не е предложен от същата партия или коалиция от партии заедно с подписващия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 28.05.2011 в 12:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол