Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 650-НС
София, 06.08.2014

ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16 и т. 18 във връзка с чл. 8, чл. 9, чл. 12, чл. 14 и чл. 15 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:  АА  ВВ  СС  ХХХ, където:

1.1. За избирателните секции в страната:

АА е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната съгласно Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 6 август 2014 г.);

ВВ е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна номерът на секцията в административния район).

1.2. За избирателните секции извън страната, където е предвидено да се гласува на изборите за народни представители:

АА е числото 32;

ВВ e номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 6 във връзка с чл. 12 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията извън страната в съответната държава и съответното място, определено с решението на ЦИК по т. 6 във връзка с чл. 12 от ИК.

2. Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация, обхват и адрес не по-късно от 15 август 2014 г. (50 дни преди изборния ден).

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред районната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява публично. Решението на районната избирателна комисия може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.

4. Кметовете на общини изпращат копие на заповедта до 15 август 2014 г. (не по-късно от 50 дни преди изборния ден) на териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие в съответната област и уведомяват районната избирателна комисия.

5. Районната избирателна комисия не по-късно 30 август 2014 г. (35 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.

6. Централната избирателна комисия не по-късно от 13 септември 2014 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции.

7. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на избирателните секции извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.08.2014 в 23:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол