Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 652-МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА” срещу действие на ОИК в община Монтана, област Монтана

Постъпила е жалба с вх. № 560 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Иво Цветанов Иванов и Валери Томов Георгиев, представляващи коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА", срещу действие на ОИК в община Монтана, изразяващо се в непроизнасяне в срок по подадени от тях заявления за промени в регистрираната коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателите твърдят, че към 15,00 ч. на 28.08.2011 г. са подали в ОИК в община Монтана заявление с вх. № 50 за промени в състава на коалиция от партии с придружаващ го Протокол № 3, Протокол 4 с Вх. № 52, както и заявление с вх. № 53 за уточняване изписване на името на коалицията. В жалбата се твърди, че до 30.08.2011 г., 12,00 ч., ОИК - Монтана, не се е произнесла по внесените заявления. Иска се ЦИК да задължи ОИК Монтана незабавно да се произнесе по Заявление № 50 и да отрази излизането на партия „Новото време от коалицията.
Производството е по реда на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
Коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" е подала заявление вх. № 50 от 28.08.2011 г. за промени в състава на коалицията от партии, с което е заявила настъпили промени след регистрацията й в ОИК - Монтана, а именно напускане на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Със заявление вх. № 53 от 28.08.2011 г. коалицията е заявила уточняване на начина на изписване на наименованието й в бюлетината.
С решение № 56-МИ от 31.08.2011 г. ОИК - Монтана, се е произнесла по заявление с вх. № 50 от 28.08.2011 г. на ОИК - Монтана, за промени в състава на коалицията и по заявление с вх. № 53 от 28.08.2011 г., като е отказала да извърши исканите с посочените заявления промени в състава на коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА (СДС, ДСБ, БНД, Обединени земеделци, БЗНС, Земеделски народен съюз, ВМРО - НИЕ, Коалиция „ОДС", Партия на българските жени, СПС „Защита", Новото време, Обединена социалдемокрация)".
В решение № 56-МИ от 31.08.2011 на ОИК-Монтана е посочено също така, че ОИК Монтана се е произнесла и по регистрацията на ПП „Новото време", като с решение № 52-МИ/28.08.2011 г. на ОИК Монтана ПП „Новото време" е регистрирана за самостоятелно участие в изборите.
Поради изложеното жалбата се явява без правен интерес и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 560 от 30.08.2011 г., подадена от коалиция „ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА", срещу действия на Общинската избирателна комисия в община Монтана.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 22:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол