Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 654-МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Кръстьо Петров – областен координатор на ПП „АТАКА” – Ямбол, срещу решения № 94 и 95 от от 27.08. 2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 536 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Петров, пълномощник на ПП „АТАКА", срещу решения № 94 и 95 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол, с които е допусната промяна в решения № 4 и № 5 от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол. С обжалваните решения е извършена промяна в състава на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за кмет на община Ямбол и общински съветници в община Ямбол на 23.10.2011 г., като е допуснато включването на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" в състава на регистрираната с решения № 4 и № 5 от 19.08.2011 г. местна коалиция от партии,
Жалбоподателят твърди, че има нарушение при приемане на документите за регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", както и че вече имало издадено решение на ОИК - Ямбол за регистрацията на същата коалиция.
В хода на производството по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс са събрани копия от документите по преписката за постановяване на решения № 4 - МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол, както следва: решения № 4 и № 5 от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол; заявления с вх. № 1 от 19.08.2011 г. на ОИК - Ямбол за регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" за участие в изборите за кмет на община Ямбол и общински съветници в община Ямбол; решение за образуване на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" и за определяне на лицето, което да я представлява, обективирани в протокол от 19.08.2011 г.; образец от подписа на представляващия коалицията; пълномощни на лицата, представляващи партиите, включени в състава на коалицията; решения и удостоверения за регистрация на партиите от състава на местната коалицип в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове; писмо от Обединена Българска банка" ЕАД.
На Централната изборателна комисия са представени копия от документите по преписката за постановяване на решения № 94-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК - Ямбол, както следва: заявление с вх. № 19 от 25.08.2011 г. на ОИК - Ямбол, от местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" и заявление с вх. № 26 от 25.08.2011 г. на ОИК - Ямбол за промяна в състава на коалицията от партии; решение за промяна в местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" с включване на партии: ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" в коалицията и за определяне на лицето, което да я представлява, обективирани в протокол от 25.08.2011 г ; пълномощни на лицата, представляващи партиите, които се включват в състава на коалицията; решения и удостоверения за регистрация на същите партии в състава на местната коалицип в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове.
Жалбата е допустима за разглеждане, а разгледана по същество - основателна. Жалбата е подадена на 29.08.2011 г., а обжалваните решения са постановени два дни преди тази дата. Независимо че не са събрани доказателства относно обявяването на решението, жалбата следва да се счита подадена в срок - срокът за обжалване на решението при обявяването му по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК изтича на 30.08.2011 г., а жалбата е подадена преди това. Заявленията, подадени на 25.08.2011 г., по същество представляват заявления за промени в състава на местна коалиция от партии, както правилно е приела и ОИК - Ямбол. Същите са направени в срока за регистрация на партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове. Общинската избирателна комисия в община Ямбол неправилно е приела приложеното към заявленията от 19.08.2011 г. писмо от Обединена българска банка за удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава на коалицията партии, каквото е изискването на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК.
На основание чл. 26, ал. 5, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия при произвеждане на избори за общински съветници и кметове упражнява контрол върху регистрацията на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и кандидатите в общинската избирателна комисия. Като е допуснала регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", за участие в изборите за кмет на община Ямбол и общински съветници в община Ямбол с решение № 4-МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г., а след това е допуснала промени в така регистрираната коалиция, изразяващи се във включването на три нови партии в нея - ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", с решение № 94-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. Общинската избирателна комисия в община Ямбол е допуснала нарушение на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното решения № 4-МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г. и решения № 95-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол следва да бъдат отменени, а Общинската избирателна комисия - да даде указания на местната коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", да представи в срока по чл. 95, ал. 6 от ИК удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания.
За пълнота на изложението следва да се отбележи, че в решение № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол е допусната очевидна техническа грешка, изразяваща се в следното: в диспозитива на решението погрешно е изписано, че се допуска промяна в състава на регистрираната с решение № 4-МИ от 19.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол, местна коалиция за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. Общинската избирателна комисия в община Ямбол е регистрирала местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за общински съветници с решение № 5-МИ от 19.08.2011 г., а с решение № 4-МИ от 19.08.2011 г. е регистрирала същата коалиция за участие в изборите за кмет.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 1, чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решения № 4-МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г. и решения № 94-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол.
Указва на Общинска избирателна комисия в община Ямбол да даде на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" указания да представи удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от участващите в състава й партии в 3-дневен срок.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 02.09.2011 в 13:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол