Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 657-ПВР
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място и удостоверенията за гласуване на определено място и начина на тяхната защита в изборите за президент вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 49, ал. 2 и 6 и § 5, т. 1 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Удостоверенията за гласуване на друго място (Приложение № 10 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) и удостоверенията за гласуване на определено място (Приложение № 13 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) имат единна номерация за територията на цялата страна, която номерация се състои от следните елементи:

а) девет цифри, подредени в групи АА ВВ СС ХХХ, където;

АА е номерът на областта, както следва:

01 - Благоевград

02 - Бургас

03 - Варна

04 - Велико Търново

05 - Видин

06 - Враца

07 - Габрово

08 - Добрич

09 - Кърджали

10 - Кюстендил

11 - Ловеч

12 - Монтана

13 - Пазарджик

14 - Перник

15 - Плевен

16 - Пловдив

17 - Разград

18 - Русе

19 - Силистра

20 - Сливен

21 - Смолян

22 - София-град

23 - Софийска област

24 - Стара Загора

25 - Търговище

26 - Хасково

27 - Шумен

28 - Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление - София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула);

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна - номерът на секцията в административния район, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес;

б) пореден номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация, съответно пореден номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на определено място.

2. Удостоверенията за гласуване на друго място и удостоверенията за гласуване в определено място се отпечатват на хартия, тонирана в хартиената маса, с цвят, различен за всеки вид удостоверения.

3. Върху удостоверенията се отпечатва растеров фон и се поставя допълнителен елемент от метализирано фолио, пречупващо светлината по определен начин тип холограма.

4. Цветът на хартията, полето за отпечатване на растеровия фон и мястото за поставяне на метализираното фолио се съгласуват с Централната избирателна комисия.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2011 в 23:51часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол