Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 658-МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: жалба против решение № 102 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № 557 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Яким Маринов Якимов - представляващ коалация „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско национално движение, ОДС - Общност на демократичните сили, ЗНС). Към жалбата са приложени: копия от решения № 10, 11 и 12 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Левски; копия от решения № 35, 36 и 37 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Левски; копия от решения № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г., копие от решение № 102 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Левски; копие от протокол № 8 от 28.08.2011 г. на ОИК; копие от банково удостоверение, издадено на „Демокарти за силна България" от 20.07.2011 г. на „Алианц Банк България" АД; копие от удостоверение № 1963 от 26.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен; копие от банково удостоверение с изх. № 822-49 от 28.08.2011 г. от Райфайзенбанк България; копие от удостоверение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен; копие от указание на ОИК в гр. Левски до Коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" от 28.08.2011 г.; копие от споразумение за създаване/потвърждаване на коалиция „За Левски" от 15.08.2011 г.; копие от споразумение за създаване/потвърждаване на коалиция „За Левски" от 24.08.2011 г.; копие от споразумение за създаване/потвърждаване на коалиция „За Левски" от 25.08.2011 г. и копие от регистъра на ОИК.

Със свои решения № 10, 11 и 12 от 22.08.2011 г. ОИК в община Левски, регистрира коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ и ВМРО - Българско национално движение) за изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Левски.

На 24.08.2011 г. към коалицията се присъединява ЗНС - Земеделски народен съюз. С решения № 32, 33 и 34 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Левски дерегистрира коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ и ВМРО - Българско национално движение) за участие в изборите. С решение № 35, 36 и 37 от 25.08.2011 г. ОИК в община Левски регистрира за участие в изборите Коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС).

На 25.08.2011 г. към коалицията се присъединява коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили". С решения № 60, 61 и 62 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Левски дерегистрира коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско национално движение и ЗНС) за участие в изборите. С решение № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г. ОИК в община Левски регистрира за участие в изборите коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС, ОДС - Общност на демократичните сили).

На 28.08.2011 г. ОИК в община Левски указва на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ", че представеното удостоверение № 1963 от 26.08.2011 г. издадено от Банка ДСК - финансов център Плевен не е изготвено съгласно изискванията посочени в чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК. Съгласно чл. 97, ал. 9 от ИК е указано на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" да представи в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация на коалицията в ОИК (28.08.2011 г.) ново банково удостоверение.

Със свое решение № 102 от 28.08.2011 г. ОИК в община Левски обезсилва/отменя свои решения № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г. за регистрация на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС, ОДС - Общност на демократичните сили) за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

На 29.08.2011 г. коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" представя в ОИК община Левски, удостоверение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК- финансов център Плевен.

Жалбоподателят твърди, че ОИК не е изпълнила задълженията си да даде незабавни указания за отстраняване на нередност в банковите документи, а е приела представени от коалицията: удостоверение издадено от „Алианц Банк България" АД, удостоверение с техническа грешка издадено от Банка ДСК- финансов център Плевен, удостоверение от Райфайзенбанк България. С жалбата се твърди, че ОИК не е оправомощена да преразглежда и отменя собствените си решения и е незаконосъобразно да отменя свои решения по собствена инициатива. Според жабоподателя ОИК е превишила правомощията си и е нарушила закона, отменяйки по своя инициатива решения за регистрация на местна коалиция.

С жалбата се иска отмяна на решение № 102 от 28.08.2011 г., обявени на 28.08.2011 г., на ОИК в община Левски.

От установената фактическа обстановка се налагат следните изводи:

Жалбата е допустима за разглеждане, тъй като е подадена от надлежно упълномощено лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 28.08.2011 г., а жалбата е подадена на 30.08.2011 г.

В срока на дадените от ОИК указания е представено удостоверение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен.

Обжалваното решение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отменя решение № 102 от 28.08.2011 г., на Общинската избирателна комисия в община Левски, област Плевен, с което са обезсилени/отменени решения № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г.

Задължава ОИК в община Левски, област Плевен, да приеме удостоворение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен и да го приобщи към преписката, както и да издаде удостоверение за регистрация на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС, ОДС - Общност на демократичните сили) за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.

Решението не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2011 в 23:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол