Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 659-МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: жалба против решения № 74 и № 75 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 584 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Силвия Петрова Йотова-Ликова - упълномощен представител на Българска социалистическа партия в община Съединение, област Пловдив. Към жалбата са приложени: пълномощно от Цветана Кръстева Кръстева на Силвия Петрова Йотова-Ликова; копия от решения № 74 от 28.08.2011 г. и № 75 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив; решение за сформиране на предизборна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение"; удостоверение от „Банка ДСК" ЕАД - ФЦ Московска, гр. София, от 09.08.2011 г.

С решение № 74 от 28.08.2011 г., обявено на 28.08.2011 г., Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, е регистрирала местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за общински съветници в община Съединение на 23 октомври 2011 г.

С решение № 75 от 28.08.2011 г., обявено на 28.08.2011 г., Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, е регистрирала местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за кметове на кметства в община Съединение: с. Царимир, с. Неделево, с. Правище, с. Драгомир, с. Голям Чардак и с. Малък Чардак на 23 октомври 2011 г.

Жалбоподателят твърди, че при вземане на решението ОИК в община Съединение не се е съобразила с императивната норма на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК, а именно - към заявлението на местната коалиция от партии, различна от регистрираната в ЦИК, се прилага удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания. Решението за сформиране на местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" е от 18.08.2011 г., а посочената банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" е от 09.08.2011 г.

Удостоверението от „Банка ДСК" ЕАД е издадено на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", за да послужи на коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" във връзка с регистрация на коалицията в Централната избирателна комисия. В удостоверението не е посочено, че същата банкова сметка ще послужи на местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение".

С жалбата се иска отмяна на решения № 74 и № 75 от 28.08.2011 г., обявени на 28.08.2011 г., на ОИК в община Съединение.

От установената фактическа обстановка се налагат следните изводи:

Жалбата е допустима за разглеждане, тъй като е подадена от надлежно упълномощено лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 28.08.2011 г., а жалбата е подадена на 31.08.2011 г.

От представеното удостоверение се установява, че не е налице новооткрита банкова сметка по смисъла на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК. Общинската избирателна комисия не е давала указания за отстраняване на нередовността.

Обжалваните решения са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отменя решение № 74 от 28.08.2011 г., на Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за общински съветници в община Съединение на 23 октомври 2011 г.

Отменя решение № 75 от 28.08.2011 г., на Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за кметове на кметства в община Съединение: с. Царимир, с. Неделево, с. Правище, с. Драгомир, с. Голям Чардак и с. Малък Чардак на 23 октомври 2011 г.

Задължава ОИК в община Съединение, област Пловдив, да даде указания на представляващия коалицията в 3-дневен срок да представи удостоверение за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Решението не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2011 в 23:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол