Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 66-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи", подписано от представляващия и председател на партията Кръстю Илиев Петков, заведено под № 31 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.03.1997 г. по ф.д. № 1309/1997 г. на СГС - ФО за вписване на партиите в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 27.01.2011 г. по ф.д. № 1309/1997 г. на СГС - ФО, 2 състав; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф. д. № 1309/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 75 на „Държавен вестник", бр. 54 от 31.05.2002 г., заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 42 на „Държавен вестник", бр. 56 от 15.07.1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 26 на „Държавен вестник", бр. 21 от 11.03.1997 г. в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи"; образец от подписа на председателя и представляващия партията; образец от печата на партията; Решение на Националната конференция от 25.06.2011 г. на „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията на партията в ЦИК; удостоверение № 48-00-357 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 1309/1997 г.; удостоверение № 208 от 25.07.2011 г. от Банка ДСК ЕАД - регионален център София Запад, Финансов център 3 за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно № 404/22.07.2011 г. издадено от нотариус рег. № 404 от представляващия партията на името на Екатерина Иванова Атанасова.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-673 от 05.08. 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 21:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол