Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 660-НС
София, 07.08.2014

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и на СИК/ПСИК, както и на специалистите към РИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 62, 68, 90, ал. 4, чл. 97 и 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии (РИК) и на членовете на секционните избирателни комисии (СИК)/подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) съгласно методиката - приложение към решението, както следва:

 

1.1. Месечно възнаграждение на членовете на РИК:

Председател                                   - 981 лв.

Заместник-председател                   - 938 лв.

Секретар                                       - 938 лв.

Член                                              - 896 лв.

 

1.2. Еднократно възнаграждение на членовете на СИК:

Председател                                - 71 лева

Заместник-председател                - 65 лева

Секретар                                    - 65 лева

Член                                           - 55 лева

 

1.3. Членовете на секционните избирателни комисии по чл. 285, ал. 1 от ИК, които представят протокола на СИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в областната (общинска) администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 1.2.

1.4. Членовете на секционните избирателни комисии в секции, определени за провеждане на експериментално машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. извън възнаграждението по т. 1.2. и 1.3.

2. Районните избирателни комисии осъществяват правомощията си за срок от деня на назначаването им до 14 дни след произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

3. Членовете на районните избирателни комисии получават възнаграждение за работата си в комисията за периода по т. 2.

4. Членовете на районните избирателни комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.

5. Членовете на секционните избирателни комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, като осигурителните вноски се внасят за деня на изборите и се изчисляват върху размера на еднократното възнаграждение. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.

6. Възнаграждението на членовете на районните избирателни комисии, както и на секционните избирателни комисии не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7. За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти, както следва:

7.1. за периода по т. 2 - до двама специалисти, от които не повече от един експерт;

7.2. за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК - на всеки 100 секции по един, като при наличие на остатък над 50 секции може да се определи допълнително един специалист.

8. Броят и функциите, както и персоналният състав на специалистите се определят с решение на РИК, което се изпраща на областния управител, с копие до ЦИК. Със специалистите, определени с решение на РИК, областните управители сключват граждански договор.

9. Определя възнагражденията на специалистите към РИК съгласно методиката - приложение към решението, както следва:

9.1. Месечно възнаграждение на специалистите по т. 7.1:

- за експерт - 680 лв.;

- за технически сътрудник - 340 лв.

9.2. Еднократно възнаграждение на специалистите по т. 7.2. - до 90 лв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.08.2014 в 23:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол