Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 661-МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: жалба от Жоро Радоев Цветков срещу решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Своге, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № 559 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Жоро Радоев Цветков, общински ръководител на ПП „ГЕРБ", Своге, срещу решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК - Своге, с което е регистрирана местна коалиция от партии „Христо Йовов и „Обединени за общината" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г. и за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.

Жалбоподателят твърди, че с решение № 20 от 28.08.2011 г. ОИК - Своге, неправилно в нарушение на Изборния кодекс е регистрирала местна коалиция, в състава на която влизат следните партии: партия „Съюз на демократичните сили", коалиция „Общност на демократичните сили", партия „Политически клуб Екогласност", партия „Обединена социалдемокрация", партия „Политическо движение Евророма" и партия „Българска социалдемокрация". Наведени са твърдения, че в представените от ОИК - Своге, от коалицията заявления и приложените документи по чл. 95, ал. 6, изр. 1 от ИК е налице явна фактическа грешка при изписването на наименованието на коалиция от партии, регистрирана в ЦИК, и участваща в състава на местната коалиция, като вместо коалиция „Общност на демократичните сили" е изписано партия „Общност на демократичните сили", каквато няма в правния мир. След даване на указание от ОИК - Своге, за отстраняване на тези нередовности в ОИК - Своге, на 28.08.2011 г. са представени нови документи, в които явната фактическа грешка е отстранена. Твърди се, че в представеното пред ОИК - Своге, ново решение (коалиционно споразумение) положените подписи под споразумението се различават от положените подписи в решението (коалиционно споразумение) от 25.08.2011 г., поради което у жалбоподателя възниква основателно съмнение за авторството на подписите, положени върху новото решение.

В жалбата се прави искане за назначаване на графологична експертиза със задача да се изискат образци от подписите и да се извърши сравнителен анализ на подписите, положени в решението за образуване на местна коалиция от 25.08.2011 г. и в новопредставеното решение на следните лица - представители по пълномощие на партиите и коалициите от състава на местната коалиция, както следва: Филип Симеонов Кирев - представител на ПП „СДС", Николай Андреев Тодоров - представител на КП „ОДС", Людмила Божидарова Петрова - представител на ПП „Политически клюб Екогласност", Милен Ангелов Ганев - представител на ПП „Обединена социалдемокрация", Венцислав Младенов Атанасов - представител на ПП „Политическо движение Евророма", Преслав Асенов Георгиев - представител на ПП „Земеделски народен съюз", Христо Георгиев Йовов - представител на местна коалиция от партии „Христо Йовов „Обединение за общината". Прави се и искане за извършване на проверка на пълномощията на Филип Симеонов Кирев като представител на ПП „СДС", както и обстоятелството редовно и в съответствие с изискванията на ЗЗД и ИК ли е преупълномощил той за представител на ПП „СДС" Юлиян Леков. На същото основание да се извърши проверка отнемани ли са представителните права на представителя на регионалната организация на ПП „СДС" в гр. Своге Веселин Запрянов и кой е компетентен съгласно Устава на ПП „СДС" да определи представителя на партията в местната коалиция и въобще да вземе решение за участието на партията в тази местна коалиция.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, а по същество е неоснователна.

С решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК - Своге, е регистрирана местна коалиция от партии „Христо Йовов и „Обединени за общината" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г. и за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г. Към преписката са приложени: решението за образуване на местна коалиция от партии/коалиция от партии, регистрирани в ЦИК „Христо Йовов и „Обединени за общината" от 25.08.2011 г., подписано от редовно упълномощени представители на участващите в състава на местната коалиция „Христо Йовов и „Обединени за общината", партии и коалиция от партии; пълномощни от представляващите партиите и коалицията от партии в полза на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция от 25.08.2011 г.

Извън правомощията на ЦИК е да извършва проверка и назначава експертиза за автентичността на подписите, положени от упълномощените представители под решението от 25.08.2011 г. за образуване на местна коалиция „Христо Йовов и „Обединени за общината". Централната избирателна комисия следва да зачете доказателствената сила на представените пред ОИК - Своге, документи - решение от 25.08.2011 г. и пълномощни в полза на лицата, подписали решението. Поисканите в жалбата действия са от компетентността на разследващите органи по НПК. В допълнение следва да се отбележи, че към жалбата са приложени и доказателства за предприети действия от компетентните органи - образувана е прокурорска преписка № 1033/11 г. по описа на РП - Своге.

Обжалваното решение на ОИК следва да бъде потвърдено изцяло, като правилно и законосъобразно, а подадената жалба да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение подадената жалба с вх. № 559 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Жоро Радоев Цветков, общински ръководител на ПП „ГЕРБ", Своге, срещу решение № 20 от 28.08.2011 г. на ОИК - Своге, с което е регистрирана местна коалиция от партии „Христо Йовов и „Обединени за общината" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г. и за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2011 в 23:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол