Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 662-МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 62, 63 и 64 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № 570 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 62 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, с което е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., решение № 63 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, с което е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., и решение № 64 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, с което е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на кметство в с. Багренци, с. Богослов, с. Горна Гращица, с. Николичевци, с. Пиперков чифлик,  с. Слокощица, с. Соволяно, с. Шишковци, с. Ябълково, община Кюстендил, на 23 октомври 2011 г.

Жалбоподателят твърди, че с оспорените решения ОИК - Кюстендил, неправилно е регистрирала местна коалиция с наименование „КЮСТЕНДИЛ", в състава на която е включена ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", приемайки за валидно представеното споразумение за създаване на местна коалиция, в което партията е изписана с абревиатура „ВМРО - НИЕ". В жалбата се навеждат и доводи за наличие на порок на волята при сключване на споразумението, който не може да бъде саниран, и представеното споразумение за създаване на коалицията е недействително.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, а по същество е неоснователна. С решение № 62 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., решение № 63 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил на 23 октомври 2011 г., и решение № 64 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил, е регистрирана коалиция „КЮСТЕНДИЛ" за участие в изборите за кмет на кметство в с. Багренци, с. Богослов, с. Горна Гращица, с. Николичевци, с. Пиперков чифлик,  с. Слокощица, с. Соволяно, с. Шишковци, с. Ябълково, община Кюстендил, на 23 октомври 2011 г.

Видно от приложените към преписката доказателства - решение за образуване на коалиция „КЮСТЕНДИЛ" от 24.08.2011 г., в състава на същата влиза ПП „ВЯРА МОРАЛ ОТГОВОРНОСТ РОДОЛЮБИЕ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", изписана с пълното си наименование. От представените в община Кюстендил заявления от коалицията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е видно, че е заявена за регистрация коалиция „КЮСТЕНДИЛ", в състава на която влиза и ПП „ВЯРА МОРАЛ ОТГОВОРНОСТ РОДОЛЮБИЕ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", където е изписано пълното наименование на партията. В същите заявления коалицията е заявила наименованието й да бъде изписано в бюлетината „КЮСТЕНДИЛ".

Правилно и законосъобразно предвид разпоредбата на чл. 95, ал. 3, т. 1 от ИК при подаване на заявленията за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. коалицията е заявила наименование за регистрация и за изписване в бюлетината „КЮСТЕНДИЛ", като същото не противоречи на императивните правила за наименованията по чл. 77, ал. 1 от ИК. В настоящия случай наименованието на коалицията не повтаря абревиатурата или наименованието на включената в състава й ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".

Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат потвърдени изцяло, като правилни и законосъобразни, а подадената жалба да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение подадената жалба с вх. № 570 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 62, 63 и 64 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Кюстендил, област Кюстендил.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2011 в 23:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол