Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 665-ПВР/МИ
София, 08.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-21 от 29.07.2014 г. от Иван Лазаров Стойчев - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - Белица, за назначаването на Яна Атанасова Терзиева за член на ОИК - Белица, област Благоевград, на мястото на Ирина Асенова Банкова, освободена с Решение № 635-ПВР/МИ от 22 юли 2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; копие от документ за самоличност - 1 бр., и пълномощни от Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Даниела Савеклиева и Иван Стойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белица, област Благоевград, Яна Атанасова Терзиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2014 в 20:46 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол