Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 666-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ружинци, област Видин, назначена с Решение № 423-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-358/21.08.2011 г. от Емил Тодоров Лилов - областен координатор на ПП „АТАКА" за област Видин, за промяна в състава на ОИК в община Ружинци, област Видин. Предлага се Лозинка Ангелова Живкова, ЕГН ..., да бъде освободена като секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, и на нейно място да бъде назначена Аня Илиева Вълчева, ЕГН .... Към предложението са приложени: декларация от Лозинка Ангелова Живкова за освобождаването й от длъжността секретар на ОИК в община Ружинци; пълномощно от представляващия партия „АТАКА" в община Ружинци Емил Тодоров Лилов; декларация от Аня Илиева Вълчева съгласно чл. 16, ал. 2, от ИК; копие от диплома за завършено полувисше образование към 04.07.1995 г., приравнена на документ за висше образование съгласно Закона за висшето образование в Република България. Към преписката е приложено и копие от личната карта на Аня Илиева Вълчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, Лозинка Ангелова Живкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Ружинци, област Видин, Аня Илиева Вълчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 00:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол