Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 669-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-502/31.08.2011 г. от Адриан Николов Ялнъзов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Василка Тодорова Димитрова с Лидия Ангелова Колева. Към предложението са приложени следните документи: заявление от Василка Тодорова Димитрова за освобождаването й като член на Общинската избирателна комисия в община Каварна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Лидия Ангелова Колева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Василка Тодорова Димитрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Лидия Ангелова Колева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 00:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол