Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Радомир, област Перник, назначена с Решение № 368-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане с вх. № ОИК-489/30.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Радомир, област Перник, за промени в състава на ОИК в община Радомир, област Перник. Към искането са приложени: предложение от Пламен Станков Алексиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова - членове на ОИК, с Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; 2 бр. искане от Тереза Емилова Генкова и Владислава Петрова Младенова за освобождаването им като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено семестриално висше образование на Елица Танева Мавродиева и Кичка Иванова Величкова; пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Тереза Емилова Генкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Радомир, област Перник, Владислава Петрова Младенова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Елица Танева Мавродиева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Радомир, област Перник, Кичка Иванова Величкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 00:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол