Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 674-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, назначена с Решение № 235-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-524/02.09.2011 г. от общинската организация на ПП „ГЕРБ" - гр. Белица, за промяна в състава на Общинската избирателна комисия в община Белица. Предлага се на мястото на председателя на комисията Камелия Симеонова Каменова-Каписъска да бъде назначена Даниела Борисова Генева, досегашен член на комисията, и на мястото на Яхия Сабри Яхиов и Даниела Борисова Генева - членове на комисията, да бъдат назначени Людмила Николова Кифева и Нурие Муса Гагъм. Към предложението са приложени: молба от Яхия Сабри Яхиов за освобождаването му като член на комисията; заявление от Камелия Симеонова Каменова-Каписъска да бъде освободена като председател на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Нурие Муса Гагъм и Людмила Николова Кифева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Белица, област Благоевград, Камелия Симеонова Каменова-Каписъска, ЕГН ....

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 1 от 01.09.2011 г. на името на Камелия Симеонова Каменова-Каписъска.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белица, област Благоевград, Яхия Сабри Яхиов, ЕГН ....

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 9 от 01.09.2011 г. на името на Яхия Сабри Яхиов.

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Белица, област Благоевград, Даниела Борисова Генева, ЕГН ..., досегашен член.

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 4 от 01.09.2011 г. на името на Даниела Борисова Генева, като член на ОИК в община Белица.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белица, област Благоевград, Людмила Николова Кифева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белица, област Благоевград, Нурие Муса Гагъм, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 00:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол