Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 678-МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК община Троян

Постъпила е жалба по факс с вх. № 582 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Карло Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" срещу Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян.

В жалбата се твърди, че ОИК в община Троян е постановила и обявила Решение № 10 от 25.08.2011 г., относно регистрация на коалиция с участието на политическа партия „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", като обявяването не е станало по установения в Изборния кодекс ред, а именно чрез поставяне на решението на общодостъпно място в сградата, в която се помещава ОИК в община Троян. До подаването на жалбата обжалваното решение не е било поставяно на таблото на ОИК-Троян. На представители на местната структура на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" им е бил отказан достъп до него, като им е било показано само заявлението за регистрация на местната коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН", в чийто състав влиза и ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Поради това представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" не са имали възможност да обжалват Решение № 10 от 25.08.2011 г. в законоустановения 3-дневен срок, а в този срок са обжалвали заявлението за регистрация на местната коалиция, до което са имали достъп. С жалбата се иска, ако ЦИК намери, че 3-дневният срок за обжалване на Решение № 10 от 25.08.2011 г. е пропуснат да го възобнови и да отмени обжалваното решение изцяло или в частите му, в които е взето решение ПП „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да се изписва с абревиатурата „ВМРО-НИЕ", тъй като са нарушени разпоредби на ИК, ЗПП и решения 24-МИ/13.07.2011 г. и 203-МИ/12.08.2011 г. на ЦИК.

ЦИК намира, че с така формулираната жалба се обжалват действия на ОИК  в община Троян, изразяващи се в необявяване на решението по установения в ИК ред, както и самото Решение № 10 от 25.08.2011 г.

В частта, в която се обжалва необявяването на решението по установения ред, жалбата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна. По преписката е представено копие от Решение № 10 от 25.08.2011 г., на което е отбелязано, че то е обявено на 25.08.2011 г. в 13.00 часа. ЦИК приема това отбелязване за доказателство, че решението е било обявено публично в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 2 от ИК. От обявяването на решението на 25.08.2011 г. започва да тече 3-дневният срок за обжалването му пред ЦИК. Към 31.08.2011 г., когато е подадена настоящата жалба, този срок вече е изтекъл, поради което в частта, с която с нея се атакува Решение № 10 от 25.08.2011 г. тя следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Карло Арналдо Контрера срещу Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян в частта, в която се обжалват действията на ОИК по обявяване на решението.

Оставя без разглеждане жалбата на Карло Арналдо Контрера в частта, в която се обжалва законосъобразността на Решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол