Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 679-МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО: жалба на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” срещу решение № 27 от 28.08.2011 г. на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпила е жалба с вх. № 612 от 02.09.2011 г. на ЦИК от Мурад Халил Караман, председател на Общинския съвет на ДПС в община Ветово, област Русе, срещу решение № 27 от 28.08.2011 г. на ОИК - Ветово, област Русе.

Жалбоподателят твърди, че в нарушение на чл. 20 от ИК решението е прието без в протокола да са отразени присъстващите членове на общинската избирателна комисия, което водело до нарушение за вземане на мнозинство от две трети; не била дадена възможност на присъстващите членове да изразят особеното си мнение или да гласуват „за" или „против"; нарушено е и общото правило, че не следва да участва в гласуването член на колективен орган, когато решението се отнася до негови права и задължения. Настоява се за отмяна на решението.

Общинската избирателна комисия е изпратила заверен препис на обжалваното решение и заверен препис на протокола от заседанието на 28.08.2011 г.

С обжалваното решение ОИК - Ветово, е упълномощила председателя и секретаря на комисията да изготвят и подпишат изрично пълномощно, с което да упълномощят да предават по опис и получават с протокол подписките на избирателите по чл. 125, ал. 2 от ИК в ТЗ на ГД „ГРАО" в гр. Русе председателят и заместник-председателят на общинската избирателна комисия.

В хода на произнасянето с вх. № 651 от 03.09.2011 г. на ЦИК е постъпило копие от решение № 33 от 03.09.2011 г. на ОИК - Ветово, област Русе, с което е отменено решение № 27 от 28.08.2011 г., общинската избирателна комисия е упълномощила Татяна Петкова Бойчева - секретар на комисията, да предава по опис и получава с протокол подписките на избирателите по чл. 125, ал. 2 от ИК в ТЗ на ГД „ГРАО" в гр. Русе. При отсъствие на секретаря комисията упълномощава Стефан Георгиев Ангелов - председател на комисията, да предава по опис и получава с протокол подписките на избирателите, а при отсъствие и на секретаря, и на председателя на ОИК - Ветово, комисията е упълномощила Георги Иванов Петров - заместник-председател, да предава по опис и получава с протокол подписките на избирателите. Упълномощените от ОИК лица ще бъдат придружавани до ТЗ „ГРАО" - Русе, от член на ОИК, представител на различна политическа сила.

Централната избирателна комисия установи, че заседанието на 28.08.2011 г. е редовно проведено в присъствието на 12 члена от общо 17-членната общинска избирателна комисия, поради което твърдението в жалбата за липса на кворум е неоснователно. До постановяване на настоящото решение общинската избирателна комисия сама е отменила обжалваното решение. Липсва правен интерес от разглеждане на жалбата по същество, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Мурад Халил Караман, председател на Общинския съвет на ДПС в община Ветово, област Русе, срещу решение № 27 от 28.08.2011 г. на ОИК - Ветово, област Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 22:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол