Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 682-МИ
София, 03.09.2011

ОТНОСНО:  жалби от Найден Маринов Зеленогорски срещу решения № 103 и № 104 от 28 август 2011 г. на ОИК в община Плевен, област Плевен

Постъпили са жалби с вх. № 564 и № 565 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Найден Маринов Зеленогорски срещу решение № 103 от 28 август 2011 г. на ОИК в община Плевен, област Плевен, с което е регистрирана местна коалиция от партии с наименование „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" за участие в изборите за общински съветници в община Плевен на 23 октомври 2011 г., и срещу решение № 104 от 28.08.2011 г. на ОИК за регистрация на местна коалиция от партии със същото наименование за участие в изборите за кметове на кметства в гр. Славяново, с. Гривица, с. Коиловци, с. Мечка, с. Бръшляница, с. Върбица, с. Буковлък, с. Опанец, с. Ясен, с. Търнене, с. Диседица, с. Беглеж, с. Брестовец, с. Бохот и с. Николаево в община Плевен, област Плевен. Наименованието на местната коалиция „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" е утвърдено да се изписва в бюлетината за общински съветници и в бюлетините за кметове на кметства.
Жалбоподателят твърди, че в Национална база данни „Население" съществува само един запис на гражданин на Република България с фамилия Зеленогорски и това е самият той с име Найден Маринов Зеленогорски и ЕГН ..., за което представя копие на удостоверение с изх. № ЕСГРАОН 1819 от 29.08.2011 г. на отдел „ЕСГРАОН" в община Плевен. Понастоящем е кмет на община Плевен в трети пореден мандат и ще се кандидатира отново за кандидат за кмет на общината и като водач на листа за общински съветници от местна коалиция от партии „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН („СДС", „ДСБ", „ОЗ", „БСДП", „РДП", „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", „ОДС")". Поддържа, че неправилно регистрираната местна коалиция "ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" използва без негово знание и съгласие името му, което е некоректен опит за въвеждане в заблуждение на избирателите. Настоява за отмяна на оспорваните решения на общинската избирателна комисия.
Централната избирателна комисия намира подадената в срок жалба за допустима и разгледана по същество - за неоснователна.
Разпоредбите на Изборния кодекс допускат местна коалиция от партии да има свое наименование, прието от участващите в състава на коалицията политически партии и утвърдено с решението за образуване на местната коалиция или с последващо решение. Законовите норми са предоставили свобода на политическите партии да избират наименованието на коалицията. Законовите ограничения се отнасят до повторенията в наименованието или абревиатурата на партиите, участващи в състава на коалицията. Разпоредбите на Изборния кодекс не предвиждат други ограничения, включително и за използване имена на физически лица.
Към момента на регистрация на местната коалиция „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" общинската избирателна комисия не е регистрирала друга коалиция със същото или друго подобно наименование, поради което не е имала основание да откаже регистрацията на местната коалиция от партии с подаденото наименование.
Централната избирателна комисия счита, че с обжалваните решения не са засегнати императивни законови правила, свързани с наименованията на местните коалиции от партии, участващи в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 564 и № 565 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Найден Маринов Зеленогорски срещу решения № 103 и № 104 от 28 август 2011 г. на ОИК в община Плевен, област Плевен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.09.2011 в 08:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол