Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 689-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Монтана с изх. № ОИ-10-49-(л)/11.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-28/11.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Дванадесети изборен район - Монтана, поради което съставът на РИК се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Монтана предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район - Монтана, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Александрова Илиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Найденова Гачовска-Томова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Галина Младенова Евгениева
СЕКРЕТАР: Надя Александрова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Валери Иванов Димитров
Петя Петрова Кирилова
Габриела Илиева Димитрова-Николова
Диана Иванова Иванчева
Гита Цветкова Георгиева
Митко Петров Симеонов
Велизар Димитров Симеонов
Валентина Георгиева Ценова
Румен Димитров Гоцов
Катя Цветкова Апостолова
Борис Найденов Цветков

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 23:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол