Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 691-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с изх. № 03/117 от 08.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-5 от 09.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, поради което съставът на РИК в Двадесет и четвърти изборен район - София, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област София-град предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Константинов Илиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магнолия Живкова Пунчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Благомира Димитрова Андонова
СЕКРЕТАР Диляна Цвяткова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Тодоров Ковачев
Евгений Кирилов Пепелянков
Мария Генчева Георгиева
Петър Димитров Найденов
Снежана Петрова Керезова
Соня Кръстанова Костадинова
Цветан Александров Милев
Валентин Русев Русев
Борка Тодорова Паракозова
Ясен Георгиев Стоев
Владимир Добрев Иванов
Гергана Стефанова Толина
Борислав Николаев Попчев
Любомир Иванов Ковачев
Николай Борисов Николов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 23:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол