Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 693-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с изх. № 03-00-49/08.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-16/11.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 07.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Деветнадесети изборен район - Русенски, поради което съставът на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Русе предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район - Русенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Дивчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Иеремиева Маркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роберт Ованес Калустян
СЕКРЕТАР Емел Тефикова Видинлиева
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Иванова Енчева
Тодорина Рачева Михайлова
Людмил Владимиров Бъчваров
Юлий Веселинов Петров
Боряна Милкова Рускова-Салимова
Яна Данаилова Бозушка
Орлин Георгиев Симеонов
Петър Стефков Карасимеонов
Севил Веждетова Караманова
Светломир Коцев Стоянов
Стефан Димов Бонев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 23:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол