Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 694-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Шумен с изх. № 48-00-1/9 от 09.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-7 от 09.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Тридесети изборен район - Шуменски, поради което съставът на РИК в Тридесети изборен район - Шуменски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Шумен предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район - Шуменски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Янкова Велева-Богданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диян Петров Бойков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Хилмиев Джамбазов
СЕКРЕТАР Диян Кирилов Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Детелина Красимирова Куртева
Константин Трендафилов Константинов
Стефан Маринов Минков
Тодор Райчев Тодоров
Ивайло Добрев Йорданов
Ивалина Кирчева Димитрова
Биляна Матейкова Пейчева
Нурай Февзиева Герджикова
Севджан Тефик Алиева
Драгомир Емилов Драгнев
Дилян Росенов Нанев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 23:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол