Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 695-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с изх. № ОИ-01-3 от 09.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-32 от 12.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, поради което съставът на РИК в Осми изборен район - Добрички, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Добрич предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Илиева Далакманска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Георгиев Маринов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Ганчева Илиева
СЕКРЕТАР Мелекбер Мустафа Абил
ЧЛЕНОВЕ: Росица Светлозарова Димова
Димчо Илиев Илиев
Живко Георгиев Желязков
Антония Кръстева Панайотова
Горан Панов Панов
Нели Господинова Димова
Валя Кондова Пейчева
Ненка Русева Александрова
Севда Февзи Неджибова
Милена Вълчева Желева-Керанова
Божидар Тодоров Радев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2014 в 00:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол