Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 698-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Девети изборен район – Кърджалийски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кърджали с изх. № АК-02-1613-8/11.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-31 от 11.08.2014 г. С вх. № НС-10-14 от 14.08.2014 г. в ЦИК е постъпило предложение от председателя на ПП „АТАКА" относно състава на Районната избирателна комисия в Девети изборен район - Кърджалийски. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 11.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Девети изборен район - Кърджалийски, поради което съставът на РИК в Девети изборен район - Кърджалийски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Кърджали предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Девети изборен район - Кърджалийски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Беркант Метин Барзат
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Пламенов Робов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Русева Златанова
СЕКРЕТАР Даниела Атанасова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Тодорова Таушанова
Антоанета Маринова Юрукова
Руси Профиров Латунов
Калина Вълчева Митева
Дениз Реджебов Насуфов
Иванка Петкова Илиевска
Галина Нейкова Стефанова
Нели Иванова Бъклева
Динчер Фикрет Хабиб
Петър Георгиев Бояджиев
Бисер Здравков Милев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 22:37 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол