Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 701-ПВР/МИ
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-7 от 14.08.2014 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Варна, за назначаването на Гергана Янкова Георгиева за член на ОИК - Варна, област Варна, на мястото на Владимир Боянов Върбанов, освободен с Решение № 638-ПВР/МИ от 4 август 2014 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; копие от документ за самоличност - 1 бр., и пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, област Варна, Гергана Янкова Георгиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2014 в 00:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол