Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 704-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол с изх. № 37/0013 от 09.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-18 от 11.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, поради което съставът на РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Ямбол предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Стоянова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Колева Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мехмед Люманов Мехмедов
СЕКРЕТАР Дженко Георгиев Дженков
ЧЛЕНОВЕ: Пенка Иванова Михайлова-Трифонова
Ани Стефанова Канева
Драгомир Минков Димитров
Екатерина Антонова Янева
Елена Димитрова Иванова-Георгиева
Илиана Христова Колева
Тодор Василев Чиповски
Светла Илиева Кирилова
Емин Ахмедов Ахмедов
Силвия Николаева Атанасова
Нели Кръстева Стоянова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 23:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол