Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 706-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград изх. № 06-11-58(7)/08.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-17/08.08.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Първи изборен район - Благоевградски, поради което съставът на РИК в Първи изборен район - Благоевградски се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на Областния управител на област Благоевград предложения от политическите партии и коалициите участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Първи изборен район - Благоевградски, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Христов Бусаров 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стефанов Симонски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Кирилов Иванов
СЕКРЕТАР: Исмет Салих Узунов
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Йорданов Лалев
Елена Иванова Панчева
Биляна Георгиева Петачка
Димитър Станкев Колев
Маргарита Кръстева Тодорова
Васил Михайлов Стоянов
Бойка Николова Юсева
Илия Олегов Милев
Мария Николова Стойнева
Любен Илиев Милев
Стоян Христов Христов
Хавва Алишова Весалова
Искрен Албенов Шишков
Вилислав Кирилов Балев
Георги Викторов Мавродиев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 23:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол