Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 707-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца изх. № 0300-21-(2)/09.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-8/09.08.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански, поради което съставът на РИК в Шести изборен район - Врачански се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на Областния управител на област Враца предложения от политическите партии и коалициите участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Тодорова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Николова Каменова  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Петров
СЕКРЕТАР Владимир Христов Христов
ЧЛЕНОВЕ: Васил Петков Василев
  Боряна Миткова Стаменова
  Ирена Венциславова Илиева-Тодорова
  Нина Василева Дакева
  Мария Петрова Генова
  Милена Николаева Миковска
  Албена Георгиева Топашка
  Георги Тодоров Давидков
  Марина Маринова Мишева
  Кинчо Тодоров Камбуров
  Владислава Тошева Лакова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 22:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол