Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 727-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба с вх. № 641/03.09.2011 г. от кмета на община Варна против решение № 78 от 30.08.2011 г. на ОИК – Варна

Постъпила е жалба с вх. № 641/03.09.2011г. на ЦИК от кмета на община Варна против решение № 78 от 30.08.2011 г. на ОИК - Варна, в частта, с която на кмета е указано, че следва да измени своя заповед № 3083 от 22.08.2011 г., с която са образувани избирателните секции на територията на община Варна за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове на общини и кметства. В Общинската избирателна комисия жалбата е постъпила с вх. № 97 от 02.09.2011 г.
В жалбата се навеждат твърдения за недопустимост на решението по съображения от изрично посочения в Изборния кодекс ред за оспорване на тази заповед и липса на мотиви при постановяване на решението от общинската избирателна комисия. Излага се, че в заповедта са посочени изрично редът и срокът за оспорването й съобразно разпоредбата на чл. 71, ал. 3 от ИК. Заповедта е обявена на 25 август 2011 г. и не е оспорена по предвидения в Изборния кодекс ред, поради което се сочат съображения за влизането й в законна сила и стабилитет на акта. Допълнително се навеждат твърдения, че при постановяване на заповедта за образуване на избирателните секции кметът е взел предвид Таблица на българските граждани с постоянен адрес на територията на община Варна, актуална към 19 юли 2011 г., представена му от ГД „ГРАО" в МРРБ, както и динамичната промяна в броя на избирателите за съответните избирателни секции.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за подадена в срок, от активно легитимирана страна, а разгледана по същество за основателна по следните съображения:
С решение № 78 от 30.08.2011 г. ОИК - Варна, по т. 1 е указала на кмета на община Варна, че следва да измени своята заповед, като при определяне на броя на секциите в община Варна да се спазят изискванията на чл. 72, ал. 2 и 3 от ИК. Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 3 от ИК заповедта на кмета, с която се образуват избирателните секции, може да бъде обжалвана в срок до 7 дни от публичното й обявяване пред областния управител, който се произнася в срок до 3 дни с решение, което не подлежи на обжалване. Поради това Общинската избирателна комисия не установява да разполага с материална компетентност за даване на указания за изменение на така постановения акт от компетентния орган, с каквито правомощия по контрол на този акт разполага областният управител.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 71, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 78 от 30.08.2011 г. на ОИК - Варна, в частта по т. 1, с която на кмета на община Варна е дадено указание, че следва да измени своя заповед № 3083 от 22.08.2011 г., като при определяне на броя на секциите в община Варна да се спазят изискванията на чл. 72, ал. 2 и 3 от ИК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол