Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 729-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, назначена с Решение № 304-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-569/08.09.2011 г. от Иван Николаев Иванов - член на ОИК - Елин Пелин, от квотата на ПП „ДПС", с молба да бъде освободен по собствено желание и по лични причини като член на комисията. Към заявлението са приложени: предложение от Росица Дейстанова Стефанова - представител на ПП „ДПС", община Елин Пелин, надлежно упълномощена с представено пълномощно, за замяна на Иван Николаев Иванов с Детелина Гаврилова Миланова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Детелина Гаврилова Миланова..
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Иван Николаев Иванов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Детелина Гаврилова Миланова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол