Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 730-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Карлово, област Пловдив, назначена с Решение № 216-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба вх. № ОИК-564/08.09.2011 г. от представителя на ПП „ГЕРБ" - Карлово, с която се моли да бъде извършена замяна на члена на ОИК - Карлово, Димитър Стоянов Димитров с Мария Александрова Василева-Митковска. Към молбата са приложени: уведомление до Общинското ръководство на ПП „ГЕРБ" от ОИК - Карлово; молба от Димитър Стоянов Димитров до ОИК - Карлово, за освобождаване от състава; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мария Александрова Василева-Митковска и диплом за завършено висше образование на същата..
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Карлово, област Пловдив, Димитър Стоянов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Карлово, област Пловдив, Мария Александрова Василева-Митковска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол