Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 731-МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП ”БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”, против решение № 98 от 29.08.2011 г. и решение № 99 от 29.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Оряхово, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № 701 от 01.09.2011 г. от ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" срещу решение № 98 от 29.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия - Оряхово, с което е отказана регистрация на политическата партия за участие в изборите за общински съветници на община Оряхово, както и срещу решение № 99 от 29.08.2011 г., с което е отказана регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община Оряхово. В жалбата се твърди, че атакуваното решение е незаконосъобразно поради съображения, изложени в жалбата.
Към жалбата са приложени копие от заявления за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., подадени до ОИК - Оряхово; удостоверение № 77 от 8 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; протокол от 20.08.2011 г. от заседание на Националната колегия на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за взето решение за регистриране по места в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.; пълномощно за Даниела Славейкова Пахарска, която е подала заявленията за участие в изборите за общински съветници и кмет на община Оряхово. Представени са и заверени преписи на обжалваните решения № 98 от 29.08.2011 г. и № 99 от 29.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия - Оряхово.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е основателна поради следните съображения :
С обжалваните решения ОИК - Оряхово, е отказала да регистрира ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община Оряхово, насрочени за 23 октомври 2011 г., тъй като не са изпълнени указанията й за представяне на копие от решението на ръководството на партията от 30.06.2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено пред ЦИК, или копие от решението на ръководството на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на съответната община. Този извод на общинската избирателна комисия е незаконосъобразен, тъй като жалбоподателят е представил протокол от 20.08.2011 г. от заседание на Националната колегия на партията, с което е взето решение за регистрацията й по места в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и с това следва да се считат за изпълнени изискванията на т.11, буква "б" от Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК. От друга страна, протоколното решение от 20.08.2011 г. е взето от централното ръководство на партията, тъй като след извършена служебна проверка на представения в ЦИК устав на партията се установи, че Националната колегия на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" е компетентен централен орган на партията, който съгласно устава на партията може да вземе решение за участието й в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 98 от 29.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия - Оряхово, с което е отказана регистрация на политическата партия за участие в изборите за общински съветници на община Оряхово, както и решение № 99 от 29.08.2011 г., с което е отказана регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община Оряхово.
УКАЗВА на Общинската избирателна комисия - Оряхово, да приеме представеното с протокол от 20.08.2011 г. на Националната колегия на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" решение за регистриране по места в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. като годно да породи необходимите правни последици решение и да регистрира партията в изборите за общински съветници и кмет на община Оряхово на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.09.2011 в 19:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол