Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 732-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Пирдоп, Софийска област, назначена с Решение № 422-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-563/08.09.2011 г. от Теодора Петрова - председател на ОИК - Пирдоп, с което се препраща предложение от 07.09.2011 г. от Манчо Манчев - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Пирдоп, за замяна на члена на ОИК - Пирдоп, Павлина Добрева Георгиева с Десислава Иванова Харалампиева-Генчева. Към писмото са приложени: писмо на ОИК - Пирдоп, изх. № 15 от 23.08.2011 г.; молба от Павлина Добрева Георгиева вх. № 1 от 06.09.2011 г.; молба от Павлина Добрева Георгиева вх. № 2 от 06.09.2011 г. за освобождаването й като член на ОИК - Пирдоп; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено полувисше образование и учителска правоспособност на Десислава Иванова Харалампиева от 1990 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Павлина Добрева Георгиева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Десислава Иванова Харалампиева-Генчева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.09.2011 в 19:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол