Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 733-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, назначена с Решение № 411-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-567/08.09.2011 г. от Бранимир Асенов Бочев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Иван Асенов Ралчев да бъде назначена Жана Ангелова Маринова. Към предложението са приложени: молба от Иван Асенов Ралчев за освобождаването му като член на ОИК поради семейна ангажираност; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и уверение от Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, № 426/01.09.2011 г. за дипломиране на Жана Ангелова Маринова с протокол от 23.07.2011 г.; пълномощно на Бранимир Асенов Бочев, както и пълномощно на Борислав Константинов Банчев - председател на Областния съвет „ДПС" - Враца, с което последният преупълномощава Бранимир Асенов Бочев да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за община Бяла Слатина, област Враца.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Иван Асенов Ралчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Жана Ангелова Маринова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.09.2011 в 19:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол